UrbanRail.Net > Europe > Moscow Metro

Line 1 - Line 2 - Line 3 - Line 4 - Line 5 - Line 6 - Line 7 - Line 8 - Line 9 - Line 10 - Line 11 - Line 12

Line 11 - Bolshaya Kol'tsevaya

Savyolovskaya

Petrovskiy Park

TsSKA

Khoroshyovskaya

Shelepikha

Delovoy Tsentr

 

Line 11A - Kakhovskaya

Kashirskaya

Varshavskaya

Kakhovskaya

Kakhovskaya Kakhovskaya


11/08/1969: Kashirskaya - Kakhovskaya (3.3 km) as part of Line 2

18/11/1995: Line 11 separated from Line 2

26/02/2018: Delovoy Tsentr - Petrovskiy Park (10.5 km)

30/12/2018: Petrovskiy Park - Savyolovskaya (1.8 km)

 


Line 1 - Line 2 - Line 3 - Line 4 - Line 5 - Line 6 - Line 7 - Line 8 - Line 9 - Line 10 - Line 11 - Line 12


UrbanRail.Net > Europe > Moscow Metro